Arbetssätt

Offert

Innan jag lämnar offert om en översättning vill jag alltid se texten i fråga. En offertbegäran förpliktar dig inte till beställning. Om jag inte tror att jag är rätt person för uppdraget, meddelar jag dig detta och kan eventuellt rekommendera en duktig kollega i mitt nätverk.

Helst lämnar jag en offert som inkluderar språkgranskning av en annan professionell översättare. Genom att arbeta i team höjs kvaliteten ytterligare ett snäpp, eftersom två personer alltid ser mer än vad en gör, översätter på lite olika sätt och kan ge förbättringsförslag till varandra.

Innan jag påbörjar översättningen kommer du som beställare och jag överens om

* debiteringen (per ord, timme eller projekt)
* leveranstiden
* betalningsvillkoren
* eventuella andra detaljer som är viktiga för just ditt uppdrag.

Helst tar jag emot material via e-post och levererar på samma sätt. Du får gärna skicka med referensmaterial, så som tidigare översättningar eller listor med terminologi som du vill att jag ska använda.

Om det är något speciellt som bör beaktas i översättningen, exempelvis gällande ordval, meddela mig detta på förhand. Under arbetets gång tar jag kontakt med dig om jag har några frågor kring källtexten.

Jag har möjlighet att hantera många olika filformat, som MS Word, Excel och PowerPoint samt .html, .idml och .json, med hjälp av branschens vanligaste programvaror som SDL Trados Studio och memoQ.