Tjänster

Översättning

Jag erbjuder professionella tjänster inom översättning och språkgranskning. Eftersom mitt modersmål är finska, översätter jag allra mest till finska. Jag översätter dock också till svenska som är mitt starkaste andraspråk. Du kan anlita mig för översättning inom följande språkpar:

* svenska—finska
* finska—svenska
* engelska—finska

* danska—finska
* norska—finska

Jag har stor erfarenhet av bland annat olika reklam- och marknadsföringstexter, IT och internet, utbildning, konsumtionsvaror och texter inom offentlig förvaltning.

Några vanligt förekommande typer av översättningsuppdrag:

* Reklam- och marknadsföringsmaterial
* Webbsidor, webbutiker och inlägg i sociala medier
* Bruksanvisningar och förpackningstexter
* Pressmeddelanden
* Kund- och personaltidningar
* Broschyrer
* Nyhetsbrev
* Enkäter

Korrekturläsning och språkgranskning

Jag är petig med att mina egna översättningar flyter bra och är korrekta vad gäller innehåll, stavning och grammatik. Du kan också anlita mig för att korrekturläsa och språkgranska översättningar.

Denna tjänst tillhandahåller jag främst till översättningsbyråer som också anlitar mig till att granska kvaliteten på andra översättare.